Program

Poletna šola je namenjena študentom, dijakom in zaposlenim na področju IKT, kot so tehniki, omrežni upravljavci, načrtovalci in inženirji, ki želijo poglobiti svoje znanje ter pridobiti več praktičnih izkušenj. Program je na osnovnem nivoju zahtevnosti in je primeren tudi za začetnike.

Tečaj bo v sodelovanju s FIŠ izvedla CISCO akademija ŠC Novo mesto po programu CCNA exploration, ki celovito predstavi področje omrežnih tehnologij. Udeleženci bodo spoznali osnovne pojme in koncepte ter se usposobili za projektiranje, vzpostavitev, nastavitev in vzdrževanje manjših do srednje velikih računalniških omrežij.

Predavanja potekajo v slovenščini, gradiva in testi pa so v angleščini.

DATUM

VSEBINA

Ponedeljek, 8. 7. 2013

16.00 – 20.00

Uvod v tečaj, prijava v spletno učilnico, uvodna tri poglavja: omreženi svet, komuniciranje preko omrežij, OSI aplikacijska plast in storitve omrežij.

Torek, 9. 7. 2013

16.00 – 20.00

OSI transportna plast, OSI mrežna plast.

Sreda, 10. 7. 2013

16.00 – 20.00

Naslavljanje v omrežjih - IPv4, OSI podatkovna plast.

Četrtek, 11. 7. 2013

16.00 – 20.00

OSI fizična plast, Ethernet omrežje.

Petek, 12. 7. 2013

16.00 – 20.00

Načrtovanje in kabliranje omrežij, konfiguracija omrežja in testiranje.

Sobota, 13. 7. 2013

8.00 – 12.00

Praktične vaje na realni opremi, priprava na praktični del izpita.

Torek, 16. 7. 2013

16.00 – 20.00

Teoretični in praktični del izpita.


Vsebina

 • Osnovni pojmi, koncepti in elementi omrežij
 • Protokolni skladi (OSI in TCP/IP)
 • Funkcionalnost posameznih slojev protokolnih skladov
 • Načrtovanje, izračun in nastavljanje podmrežnih mask in naslovov IP
 • Izdelava osnovnega Ethernet omrežja z uporabo usmerjevalnikov in stikal
 • Osnove kabliranja ter načrtovanja fizičnih povezav za povezovanje naprav
 • Uporaba osnovnih CLI ukaznih vrstic v IOS na usmerjevalnikih in stikalih
 • Spoznavanje lastnosti transportnih in omrežnih slojev ter omrežnih storitev
 • Praktične vaje: fizična povezava naprav, osnovne nastavitve usmerjevalnika in stikala, spoznavanje delovanja različnih aplikacij 

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • imeli osnovno znanje o delovanju IP omrežij;
 • poznali delovanje omrežnih in transportnih protokolov in storitev;
 • poznali osnovne principe naslavljanja in usmerjanja v omrežjih IP;
 • znali samostojno načrtovati in povezati osnovno Ethernet omrežje;
 • znali samostojno nastaviti osnovno konfiguracijo usmerjevalnikov in stikal.